>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?


donderdag 10 september 2020, 06:31

Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?

Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms een beroep doen op de legessanctie.

Bestemmingsplan

BouwIn een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke gebieden in de gemeente voor welke taken bestemd zijn. Denk aan recreatie, wonen of industrie. Afwijken van een bestemmingsplan kan slechts onder voorwaarden.

Herzien of verlengen

Een bestemmingsplan moet actueel blijven en dus is wettelijk vastgelegd dat een bestemmingsplan iedere tien jaar moet worden herzien. Is herziening niet nodig, dan moet het bestemmingsplan worden verlengd.

Legessanctie

Is een bestemmingsplan niet tijdig herzien of verlengd, dan dreigt een legessanctie. Dit betekent dat een gemeente dan voor werkzaamheden ten aanzien van het bestemmingsplan geen leges meer kan heffen. De legessanctie is in 2018 echter gewijzigd.

www.ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf 1 juli 2018 kunnen gemeentes hun bestemmingsplannen publiceren op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Is dit gebeurd, dan komt de legessanctie te vervallen. Alleen voor bestemmingsplannen die niet op de site staan, blijft de legessanctie nog van kracht.

Leges voor omgevingsvergunning?

Onlangs bracht een belastingplichtige een zaak voor de rechter, omdat hij leges had moeten betalen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een schutting. Omdat het bestemmingsplan niet tijdig was herzien of verlengd, wilde de man zich beroepen op de legessanctie. Omdat het betreffende bestemmingsplan was terug te vinden op bovengenoemde site, ging die vlieger niet op. De legesheffing bleef dan ook in stand.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn