>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers


dinsdag 10 september 2019, 06:38

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen.

Nieuwe regeling

Agrarische ondernemersHet kabinet investeert de komende jaren in totaal € 75 miljoen in deze regeling, waarvan 11 miljoen beschikbaar is voor opleiding en coaching bij het begeleiden van het overnameproces. Daarnaast komt er een kenniscentrum bedrijfsovername en een programma voor duurzame bedrijfsovernames.

Investeren in duurzaamheid en innovatie

De regeling maakt het voor financiers mogelijk om extra leningen te verstrekken aan jonge boeren die willen investeren in een duurzame en innovatieve bedrijfsvoering. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moeten jonge agrariërs een investeringsplan hebben dat aan minimaal één van de kringlooplandbouw gerelateerde punten bijdraagt. De criteria hiervoor zijn:

  • Winst opleveren voor ecosystemen, biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap
  • Sluiten van kringlopen
  • Versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten
  • De klimaatopgave
  • Ecosystemen
  • Dierenwelzijn
  • De waardering voor voedsel

Daarnaast moeten de investeringen aantonen dat de rentabiliteit, en ook het toekomstperspectief, van het bedrijf verbeterd is ten opzichte van vóór de overname.

Aanvraag voorbereiden

De regeling is vooral interessant voor jonge overnemende en startende agrarisch ondernemers die onvoldoende solvabiliteit hebben. Deze kunnen tot een periode van drie jaar na de start of na de overname van een bedrijf een aanvraag doen. De VVK wordt per 1 januari 2020 opengesteld, waardoor jonge boeren, tuinders en financiers zich nu kunnen gaan voorbereiden op deelname aan de regeling.

Eerder stelde de Europese Unie al € 1 miljard voor jonge boeren beschikbaar.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn