>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv


maandag 07 mei 2018, 09:33

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

AdministratieWaarom een stamrecht-bv

Een stamrecht-bv was tot voor enkele jaren de aangewezen weg om de te betalen belasting over bijvoorbeeld een afkoopsom bij ontslag te verminderen. Daartoe werd de ontvangen afkoopsom in een stamrecht-bv gestort. De bv zou pas na geruime tijd uitkeringen doen, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen.

Fiscaal voordeel

Een stamrecht-bv leverde destijds fiscaal voordeel op, omdat op deze manier de uitkeringen gespreid worden uitbetaald, waardoor men minder vaak in een hoog belastingtarief terecht komt. Dit voordeel van een stamrecht-bv is sinds 2014 niet meer mogelijk.

Let op! Er rust echter nog wel steeds een verplichting om over de middelen uit de stamrecht-bv met de fiscus af te rekenen. De bezitter van de stamrecht-bv komt hierdoor niet zelden in financiële moeilijkheden.

Zakelijkheid vereist

Met het geld uit de stamrecht-bv mag alleen op een zakelijke manier worden omgegaan. Zoals voor het verstrekken van een lening, mits deze een normale rente oplevert en de lening ook weer wordt afgelost. Problemen ontstaan juist als dit niet is gebeurd.

Overleg

Mensen die in moeilijkheden zijn geraakt, wordt aangeraden om in overleg te gaan met de fiscus. Er kan dan naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden gezocht.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn