>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost


vrijdag 08 september 2017, 09:48

Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost

Pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Dat gebeurt met een wijziging van het partnerbegrip voor de toeslagen en de inkomstenbelasting. De wijziging wordt meegenomen in de Belastingplannen voor 2018.

Na het bereiken van de 18-jarige leeftijd kan een pleegkind soms worden aangemerkt als toeslagpartner van de verzorgende ouder. Dit kan zich voordoen als voor het inwonende kind een pleegvergoeding wordt of werd ontvangen. Dat is lang niet altijd gewenst.

Daarom wordt er nu een maatregel getroffen in het Belastingplan 2018 waardoor pleegkinderen voor wie een pleegzorgvergoeding is ontvangen, worden uitgezonderd voor partnerschap. Deze tegemoetkoming wordt ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf het berekeningsjaar 2017.

Let op! Het duurt nog tot eind van het jaar voordat ook de Eerste Kamer akkoord is met het Belastingplan 2018. Om de uitzondering van het partnerschap voor pleegkinderen tussentijds al goed te regelen, wordt deze tegemoetkoming opgenomen in een beleidsbesluit.

Verzoek

Voor het niet aanmerken van een pleegkind als partner, moeten de aanvrager en het pleegkind wel zelf een verzoek doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over gegevens om de betreffende aanvragers zelf te herkennen.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn